Gołdapski Fundusz Lokalny

O nas

Opublikowano: czwartek, 01 marzec 2012 20:55

Pomagamy - niezamożnej, utalentowanej młodzieży,

Wspieramy - aktywność i inicjatywy społeczne,

Edukujemy - młodzież, dorosłych, organizacje,

Animujemy i inicjujemy - działania służące rozwojowi lokalnemu.

Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny (GFL) od 2002 roku działa na rzecz rozwoju społeczności lokalnych północno-wschodnich Mazur. Działania nasze wynikają z głębokiego przekonania, iż rozwój całych społeczności zależy przede wszystkim od rozwoju ich członków oraz podejmowania oddolnych, samodzielnych i solidarnych inicjatyw mieszkańców. U podstaw działań realizowanych przez GFL leży współpraca z samorządami, innymi organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi i przedsiębiorcami, zarówno w wymiarze lokalnym, a także regionalnym i krajowym.

Impulsem do utworzenia naszej organizacji było przekonanie grupy założycieli, iż potrzeby i problemy społeczne powiatu gołdapskiego mogą być rozwiązywane nie tylko przez samorządy lokalne, ale również organizacje społeczne z nimi współpracujące. Członkami założycielami naszej organizacji była grupa osób zawodowo związanych z kulturą, samorządem i prywatną przedsiębiorczością. Członkowie naszego stowarzyszenie pracują zawodowo w różnych instytucjach i jednostkach samorządowych, prowadzą własną działalność biznesową i rolniczą, a dodatkowo angażują się w działania społeczne.

W latach 2000-2001 zapoznaliśmy się z doświadczeniami Nidzickiej Fundacji Rozwoju "NIDA" oraz Nidzickiego Funduszu Lokalnego i bazując na ich dobrych praktykach postanowiliśmy założyć organizację charytatywną. Wsparciem służyła nam także Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, z którą do dziś współpracujemy.

Ważnym partnerem naszych działań jest Stowarzyszanie CAL, z którym współpracujemy w obszarze szkoleń, warsztatów oraz metodyki i sposobów pracy aktywizująco-animacyjnej. Korzystamy też z kadry trenersko-eksperckiej Stowarzyszenia CAL.

Stowarzyszenie GFL jest wspierane przez samorządy, programy krajowe i europejskie, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa oraz osoby fizyczne. Działania naszej organizacji wspierają wolontariusze.

Za swoją działalność zostaliśmy wyróżnieni i nagrodzeni:

- nagrodą "Godni Naśladowania" za najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego - 2004

- nagrodą "Pro Publico Bono" za działania edukacyjne - 2007

- nagrodą w konkursie "Wspieranie grantobiorców - Działaj Lokalnie VI" - 2008

- nagrodą w konkursie "Dobre praktyki - Działaj Lokalnie VII" - 2012

- medalem "Zasłużeni dla powiatu gołdapskiego" - 2012

 

Programy Stowarzyszenia Gołdapski Fundusz Lokalny:
- Stypendialny
- Grantowy - Działaj Lokalnie
- Centrum Wspierania Aktywności Społecznej
- Edukacja
- Ekomuzea Mazur

Dokumenty