Gołdapski Fundusz Lokalny

"Myśl globalnie - Działaj lokalnie"

Partnerzy

Nowe rzeźby na rowerowym szlaku mazurskich legend

Opublikowano: środa, 19 kwiecień 2023 18:43

Nowe rzeźby na rowerowym szlaku mazurskich legend

W ramach projektu „My na szlaku mazurskich legend” prowadzone są warsztaty rzeźbiarskie przez miejscowego rzeźbiarza i instruktora  Józefa Niewińskiego. W warsztatach uczestniczy 8 osobowa grupa młodzieży i dorosłych.  Pierwszy etap warsztatów został przeprowadzony jesienią 2022 roku, a kolejny zostanie zrealizowany wiosną 2023.

Czytaj więcej: Nowe rzeźby na rowerowym szlaku mazurskich legend

Nagrania „Mazurskich opowieści”

Opublikowano: poniedziałek, 20 marzec 2023 20:50

Opublikowane zostały nagrania „Mazurskich opowieści” spisanych przez Jadwigę Tressenberg – zachęcamy do wysłuchania: 

Czytaj więcej: Nagrania „Mazurskich opowieści”

Mazurskie legendy – potencjał nie do końca odkryty

Opublikowano: sobota, 04 luty 2023 20:57

Jak odkrywać i rozwijać potencjał tkwiący w mazurskich legendach zastanawiali się uczestnicy spotkania zorganizowanego w dniu 25 stycznia 2023 r. przez grupę inicjatywną partnerstwa  „My na szlaku mazurskich legend” działającą w Pozezdrzu. 

Czytaj więcej: Mazurskie legendy – potencjał nie do końca odkryty

„Jesteśmy blisko” potrzebujących pomocy na Ukrainie

Opublikowano: czwartek, 02 luty 2023 13:19

Wspólnie z samorządem gminy Popelnaste (Ukraina) Gołdapski Fundusz lokalny realizuje projekt „Jesteśmy blisko”, który zakłada stworzenie skutecznego, przystosowanego do aktualnych, ukraińskich warunków programu wsparcia psychologicznego dla osób poszkodowanych w czasie wojny.

Gmina Popelnaste leży na wschodzie centralnej części Ukrainy, około 150 km od linii frontu. Podobnie jak inne gminy i miasta w tym rejonie, Popelnaste stało się domem dla setek uchodźców wewnętrznych, głównie kobiet, dzieci i seniorów. Wybuch wojny w Ukrainie zmienił dotychczasowe działania wielu polskich organizacji pozarządowych. Również Gołdapski Fundusz Lokalny zmienił swoje działania.

Czytaj więcej: „Jesteśmy blisko” potrzebujących pomocy na Ukrainie

Zapraszamy na spotkanie

Opublikowano: środa, 18 styczeń 2023 21:13

"My na szlaku mazurskich legend" - legendy, wielokulturowość, kultura to, to co otacza Ciebie i mnie…

Grupa inicjatywna partnerstwa „My na szlaku mazurskich legend” zaprasza na spotkanie. Przyjdź na spotkanie i włącz się w działania wokół „szlaku mazurskich legend”.

Już dziś zapraszamy Ciebie do współpracy i współdziałania.  Spotkanie  odbędzie się w dniu 25 stycznia 2023 r. o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej w Pozezdrzu. Razem twórzmy i rozwijajmy kulturę w naszej Gminie.

Zapraszają

Gminna Biblioteka Publiczna w Pozezdrzu

Szkoła Podstawowa im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu

Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny

Działanie realizowane w ramach partnerstwa „My na szlaku mazurskich legend” dofinansowano ze środków Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

#partnerstwapafw  #partnerstwalokalne  #partnerstwalokalnepafw  #funduszgoldap  #pafw #pozezdrze

 

1% dla OPP