Gołdapski Fundusz Lokalny

Grantowy - Działaj Lokalnie (DL)

Opublikowano: piątek, 13 marzec 2015 20:31

Od początku swojej działalności nasze Stowarzyszenie wspiera ciekawe inicjatywy i pomysły lokalnych organizacji, instytucji i grup nieformalnych, realizujących ważne dla lokalnej społeczności przedsięwzięcia.

W 2004 roku, zostaliśmy Ośrodkiem Programu "Działaj LokalniePolsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Celem programu jest pomoc w budowaniu aktywnych społeczności lokalnych, w których mieszkańcy wspólnie definiują problemy i potrzeby, starają się im przeciwdziałać bądź łagodzić ich skutki oraz działać na rzecz dobra wspólnego. W ramach konkursów grantowych przyznajemy dofinansowanie lokalnym organizacjom oraz inicjatywom obywatelskim, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Program prowadzony jest z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. Program wspierany jest także przez: Gminę Gołdap, Gminę Dubeninki, Gminę Budry, Fundację Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi, Bank BGŻ, prywatne osoby i darowizny z 1% podatku.

GRANTY 2017

GRANTY 2016

GRANTY 2015

GRANTY 2014

GRANTY 2013

GRANTY 2012

GRANTY 2011