Gołdapski Fundusz Lokalny

Wyniki konkursu Działaj Lokalnie 2022

Opublikowano: poniedziałek, 27 czerwiec 2022 11:25

Przyznano dofinansowanie w ramach konkursu Działaj Lokalnie 2022

Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny informuję, iż decyzją Komisji Grantowej rozstrzygnięto tegoroczny konkurs grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie 2022” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Gołdapski Fundusz Lokalny. Komisja Grantowa przyznała dofinansowanie 12 projektom na łączną kwotę 55 000 zł.

Komisja Konkursowa przy podziale środków w najwyższym stopniu doceniła te działania, które angażują społeczną energię i dają dobry początek trwałych działań na rzecz dobra wspólnego, a także przewidują działania włączające i integrujące uchodźców z Ukrainy ze społecznościami lokalnymi.

Projekty, które otrzymały dofinansowanie:

1.     Dom Kultury w Gołdapi – grupa nieformalna „Gołdapska grupa nieformalna z przytupem” – projekt „Odkrywanie dawnych tańców”.

2.     Stowarzyszenie Emerytowanych Policjantów w Gołdapi – projekt: „Z muzyką w tle - pomoc uchodźcom”.

3.     Stowarzyszenie Szkoła pod Lasem (Gołdap) – projekt „Działajmy razem”.

4.     Fundacja Uskrzydleni Wspieramy Kreatywnie (Gołdap) – projekt „Integracyjne warsztaty muzyczne”.

5.     Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Kruklanki – grupa nieformalna Towarzystwo Twórczości Spontanicznej – projekt: "Skrzydlata kultura vol. 2"

6.     Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Nadzieja w Lisach – projekt: "Kolorowo u nas jest".

7.     Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich – grupa nieformalna Ogrodniczki – projekt „Rabatka pod blokiem”   

8.     Koło Gospodyń Wiejskich w Piłakach Małych – projekt: „Zróbmy sobie kulturę”

9.     Stowarzyszenie Kobiet Mazurskich "Dziewczyny znad Sapiny" – projekt: „Żółto-niebieska dłoń”.

10. Fundacja 3D – Pozezdrze – projekt „Wolontariat, czyli jak człowiek został stworzony dla człowieka”.

11. Stowarzyszenie Nasze Stożanki (Stożne) – projekt „Teraz My”.

12.  Gminne Centrum Kultury w Dubeninkach, grupa nieformalna Alfa - aktywni ludzie - fajne akcje – projekt „Robimy teatr”.

Gratulujemy zwycięzcom! Szczegóły dotyczące warunków i wysokości dofinansowania przekażemy wkrótce poszczególnym organizacjom.

Konkurs dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie 2021” Polsko -Amerykańskiej Fundacji Wolności, Gołdapskiego Funduszu Lokalnego oraz gmin: Banie Mazurskie,  Budry, Dubeninki, Gołdap, Kowale Oleckie, Kruklanki i Pozezdrze.